02 January 2011

Titipan Hati

"Saya berpegang dengan pesan Nabi s.a.w. bahawa hati itu tenteram kepada kebaikan dan gelisah kepada kejahatan"

terima kasih, ustaz Hasrizal Abdul Jamil

No comments:

Related Posts with Thumbnails